IDADE MEDIA

Rei Artur

VIDEO DA IDADE ANTIGA (OS ROMANOS)

PROXECTO ITALIA

ANTES DE EMPEZAR:

https://www.slideshare.net/heliokazan/3imperio-romano-1

https://es.slideshare.net/heliokazan/3imperio-romano-2

https://es.slideshare.net/nattaly6/civilizacion-romana-presentacion

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k

ALGÚNS PREFIXOS E SUFIXOS DE ORIXE LATINA

AGRI (campo) agrícola, agricultor

AMBI- (os dous) ambivalente

ANTI (oposto, contrario)

AVI (ave) avícola

EQUI- (igual) equivalente

FRATER (irmán) fraternidade

MATER (nai) materno

PATER (pai) paternidade

PRE- (anterior) Prehistoria

SEMI- (metade) semicírculo

SUB- (por debaixo de) subsolo

-CIDA (que mata) homicida

-CULTURA (cultivo) acuicultura, apicultura

VORO (que come) omnívoro

LINGUAS ROMANCES OU ROMÁNICAS (derivadas do latín):

Galego, castelán, catalán, portugués, francés, italiano, rumano, sardo.

MONUMENTOS:

- En Roma: Coliseo, foro, panteón…

- En Mérida (anfiteatro, teatro, circo)

- Acueduto de Segovia

- Muralla de Lugo, ponte vella de Ourense (de orixe romana, con reconstrucións posteriores)

XOGOS DA ÉPOCA DO IMPERIO ROMANO:

- Tres en raia

- Tabas

- Buxaina

- O muíño

- Dados

MANUALIDADES:

- Mosaico

- Maqueta de acueduto, anfiteatro, termas…

- Modelos de 3 en raia ou xogo do muíño en bolsa de “coiro” (tea)

MEMORY "ROMANOS"

Tarxetas con imaxes e vocabulario (gladiador, anfiteatro, cuádriga, etc.) AQUÍ