TRIVIA LETRAS GALEGAS

1.- Cal dos seguintes escritores é galego:
a) Miguel de Unamuno
b) Daniel Rodríguez Castelao
c) Miguel de Cervantes

2.- Escribiu o poema que se canta no himno galego:
a) Rosalía de Castro
b) Eduardo Pondal
c) Alvaro Cunqueiro

3.- Escribiu “A galiña azul”:
a) Antón Reixa
b) Manuel María
c) Carlos Casares

4.- Cal destes escritores estudou Medicina e debuxaba moi ben?
a) Antonio Teijeiro
b) Eduardo Pondal
c) Castelao

5.- Escribiu o poema “O meu burriño”
a) Antonio García Teijeiro
b) Eduardo Pondal
c) Manuel María

6.- Compuxo o poema “Adiós ríos, adiós fontes”:
a) Antonio García Teijeiro
b) Eduardo Pondal
c) Rosalía de Castro

7.- Escribiu cantigas de amigo:
a) Martín Codax
b) Rosalía de Castro
c) Eduardo Blanco Amor

8.- Obra de Mª Victoria Moreno:
a) Eu conto, ti cantas
b) As mil e unha noites
c) Mil cousas poden pasar

9.- NON foi homenaxeado polo Día das Letras Galegas:
a) Celso Emilio Ferreiro
b) Antonio García Teijeiro
c) María Mariño

10.- Foi homenaxeada nun Día das Letras Galegas:
a) Gabriela Mistral
b) María Mariño
c) Gloria Fuertes

11.- Escribiu o libro “Mar adiante”:
a) Rafael Alberti
b) María Victoria Moreno
c) Manuel Murguía

12.- Escribiu o libro “Follas Novas”:
a) Rafael Alberti
b) María Victoria Moreno
c) Rosalía de Castro

13.- María Victoria Moreno naceu en…
a) Valencia de Alcántara (Cáceres)
b) Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
c) O Barco de Valdeorras (Ourense)

14.- Foi homenaxeado un Día das Letras Galegas:
a) Antonio García Teijeiro
b) Eduardo Pondal
c) Mario Benedetti

15.- Escribiu o poema “O sol”
a) Antonio García Teijeiro
b) Eduardo Pondal
c) Manuel Murguía

16.- O himno galego é o poema:
a) Queixumes dos pinos
b) Adios ríos, adios fontes
c) Galicia

17.- Ademáis de escribir, adicouse a ensinar:
a) Rafael Alberti
b) Daniel Rodríguez Castelao
c) Mª Victoria Moreno

18.- NON se lle adicou o Día das Letras a …
a) Vicente Risco
b) Curros Enríquez
c) Vicente Aleixandre

19.- Foi un dos primeiros defensores da lingua galega:
a) Afonso X o Sabio
b) Fernando o Católico
c) Francisco Franco

20.- A primeira homenaxeada nun 17 de maio foi:
a) Gabriela Mistral
b) María Mariño
c) Rosalía de Castro

21.- Escribiu “Longa noite de pedra”:
a) Celso Emilio Ferreiro
b) Luis Pimentel
c) Anxel Fole

22.- Foi homenaxeado no Día das Letras:
a) Manuel Regal Ledo
b) Alvaro Cunqueiro
c) Octavio Paz

23.- Obra de Mª Victoria Moreno:
a) ¿E haberá tirón de orellas?
b) Un rato díxolle á Lúa
c) Lerias e enredos

24.- O primeiro ano que se celebrou o Día das Letras Galegas foi:
a) 1963
b) 1983
c) 1993

25.- O segundo homenaxeado nun Día das Letras Galegas foi:
a) Celso Emilio Ferreiro
b) Daniel Rodríguez Castelao
c) Anxel Fole